Vision & Mission

Trung Tâm Đào Tạo An Toàn & Môi Trường SSE ra đời trong xu thế phát triển đó với mong muốn góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xanh, sạch, thân thiện và đồng hành cùng công cuộc phát triển bền vững của đất nước và nói không với “tai nạn lao động” tại các doanh nghiệp trên khắp cả nước.