Bài tiếng anh Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định biểu phí kiểm định an toàn

Theo thông tư 73/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Tải thông tư xem offline Thông tư 73/2014/TT-BTC hoặc xem trực tiếp tại đây:
ĐÂY BÀI CHỈNH SỬA

Nhận xét bài viết!

0907 468 569