Huấn luyện an toàn cho người sử dụng máy nông nghiệp

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ban hành ngày 08/10/2018, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong đó nhóm 3 là những người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt quy định theo thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 10/08/2020. Trong bài viết lần này, Huấn luyện An Toàn việt Nam sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 dành cho người trực tiếp vận hành máy móc nông nghiệp.

I. Khái niệm máy móc nông nghiệp là gì?

Máy nông nghiệp là máy móc sử dụng trong canh tác nông nghiệp trên các nông trường, nông trại….
Máy nông nghiệp bao gồm: máy tuốt, máy gặt, máy bừa, máy cắt cỏ, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy bơm nước….
Người trực tiếp vận hành máy nông nghiệp thuộc công việc có yêu cầu nghiêm ngặt cần phải tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 3.

Nhận xét bài viết!

0907 468 569