Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Ngày 08 tháng 10 năm 2018  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 140/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016.Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

Xem trực tiếp hoặc tải file Nghị định 140/2018/NĐ-CP tại đây:

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều
Nghị định 140/2018/NĐ-CP


Trung tâm đào tạo an toàn và môi trường SSE  cập nhật  Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Lao Động – Thương Binh và xã hội.

 

Nhận xét bài viết!

0907 468 569