Thông tư 34/2018/TT – BLĐTBXH sửa đổi và bổ sung thông tư 42/2015

Thông tư 34/2018/TT – BLĐTBXH sửa đổi và bổ sung một số điều thông tư 42/2015/TT – BLĐTBXH quy định và đào tạo trình độ sơ cấp nghề. Sau đây là nội dung chi tiết của Thông tư 34/2018/TT – BLĐTBXH:

Nhận xét bài viết!

0907 468 569