Khóa học cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động tại Tp.HCM

Khóa học cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động tại Tp.HCM do Trung tâm đào tạo an toàn và môi trường Việt nam thường xuyên mở các khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao đông tại thành phố hồ chí minh cho các đối tượng nhóm 1,2,3,4,5,6…

I. Đối tượng và Nhu cầu khóa học An toàn lao động

– Căn cứ nghị định 44/2016 NĐ-CP thì các Công ty sử dụng lao động và người lao động phải học khóa tập huấn và cấp chứng nhận chứng chỉ tập huấn An toàn lao động-Vệ sinh lao động.

II.Tiêu chí của Trung Tâm

Triển khai nghị định 44/2016 NĐ-CP và tổ chức tập huấn An toàn lao động ,Vệ sinh lao động cho các công ty bao gồm các lĩnh vực như: sản xuất, chế biến, xây dựng, cơ khí, hóa chất … huấn cialis costo in italia 2017 esercizi per luyện cho các Giám đốc,Nhân viên, kỹ sư, công nhân… các biện pháp , giải pháp trong quá trình sử dụng lao động và người lao động khi làm việc phòng tránh các rủi ro về tai nạn nghề nghệp…

III. Chương trình khóa học cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

– Chính sách,pháp luật về an toàn lao động,vệ sinh lao động.

– Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở.

– Các yếu tố nguy hiểm,có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục,phòng ngừa.

– Kỹ thuật an toàn lao động,vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,vệ sinh lao động.

– Yêu cầu về an toàn lao động,vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Trụ sở: 63/21c Đường số 9, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 ĐT: 0907 468 569

Nhận xét bài viết!

0907 468 569