Cấp chứng chỉ an toàn lao động tại TP HCM

Người lao động tại các cơ sở, tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn phải đáp ứng chứng chỉ an toàn lao động. Người lao động sở hữu chứng chỉ này đã được huấn luyện đào, tạo đầy đủ những kiến thức, kỹ năng về vệ sinh, an toàn lao động tại nơi làm việc. AN TOÀN VIỆT NAM là đơn vị cấp chứng chỉ an toàn lao động tại TP HCM.

Chứng chỉ an toàn lao động là gì?

Chứng chỉ an toàn lao động là gì?
Chứng chỉ an toàn lao động là gì?

Theo nghị định của chính phủ, chứng chỉ an toàn lao động là một chứng chỉ bắt buộc khi người lao động thực hiện công việc, nhiệm vụ tại các cơ sở, tổ chức. Trong chứng chỉ an toàn lao động bao gồm nội dung, thông tin để cung cấp kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Người lao động đều phải nhận sự đào tạo, huấn luyện để nhận chứng chỉ liên quan tới quan trắc môi trường lao động, an toàn lao động, kiểm định kỹ thuật.

Xem thêm: Khóa học cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động TP HCM

Ai cần tham gia huấn luyện an toàn lao động?

Nhóm 1: Người quản lý đảm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh

 • Người đứng đầu, quản lý những cơ sở sản xuất, phòng ban, đơn vị, bộ phận kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh; quản lý phân xưởng.
 • Người phụ trách công tác nhiệm vụ an toàn lao động, theo quy định là cấp phó người đứng đầu.

Nhóm 2: Người làm công tác vệ sinh an toàn lao động

 • Người có trách nhiệm về vệ sinh, an toàn lao động tại tổ chức, công sở.
 • Người trực tiếp quản lý, giám sát, kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động tại tổ chức, công sở.
Nhóm 2: Người làm công tác vệ sinh an toàn lao động
Nhóm 2: Người làm công tác vệ sinh an toàn lao động

Nhóm 3: Người yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 • Người lao động làm những công việc có yêu cầu an toàn vệ sinh nghiêm ngặt đúng theo quy định.
 • Người lao động làm những công việc có yêu cầu an toàn lao động nghiêm ngặt đúng theo quy định.

Nhóm 4: Người không thuộc nhóm quy định

 • Những người lao động thử việc, học nghề tập nghề cho người sử dụng lao động đều thuộc nhóm 4.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

 • Người lao động thuộc lĩnh vực y tế tại các cơ sở y tế hay phòng ban y tế trong các tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Nhóm 6: Người an toàn vệ sinh viên

 • Người lao động thuộc nhóm vệ sinh an toàn lao động trong cơ sở, tổ chức sản xuất, kinh doanh. 
 • Người lao động là vệ sinh viên trong mạng lưới  an toàn vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động

Nội dung huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động
Nội dung huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động

Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1:

 • Chuyên mục 1: Tìm hiểu vệ sinh lao động, an toàn lao động với chính sách pháp luật
 • Chuyên mục 2: Vệ sinh lao động, an toàn lao động theo đúng quy định thực hiện, tổ chức quản lý.
 • Chuyên mục 3: Trong quá trình làm việc, khắc phục những nguy hiểm, rủi ro.
 • Chuyên mục 4: Kết thúc khóa học huấn luyện bằng việc kiểm tra sát hạch.

Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2:

 • Chuyên mục 1: Huấn luyện kiến thức vệ sinh lao động, an toàn lao động
 • Chuyên mục 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác vệ sinh lao động, an toàn lao động
 • Chuyên mục 3: Tìm hiểu hóa chất, máy móc, thiết bị nguy hiểm, tìm hiểu quy trình công việc.
 • Chuyên mục 4: Ngành đặc thù riêng yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh lao động, an toàn lao động được huấn luyện đúng theo quy định.
 • Chuyên mục 5: Kết thúc khóa học huấn luyện bằng việc kiểm tra sát hạch.

Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3:

 • Chuyên mục 1: Tìm hiểu vệ sinh lao động, an toàn lao động với chính sách pháp luật
 • Chuyên mục 2: Tìm hiểu công việc yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh an toàn lao động, an toàn lao động.
 • Chuyên mục 3:  Tìm hiểu vận hành thiết bị, yếu tố nguy hiểm làm việc yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh lao động, an toàn lao động.
 • Chuyên mục 4: Tìm hiểu vận hành thiết bị, kỹ thuật công việc yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh lao động, an toàn.
 • Chuyên mục 5: Đào tạo sơ cứu tai nạn, xử lý tình huống sự cố tại nơi làm việc.
 • Chuyên mục 6: Ngành đặc thù riêng yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh lao động, an toàn lao động được huấn luyện đúng theo quy định.
 • Chuyên mục 7:  Kết thúc khóa học huấn luyện bằng việc kiểm tra sát hạch.
Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3:
Nội dung học chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3:

Nội dung khóa học chứng chỉ an toàn nhóm 4:

 • Chuyên mục 1: Tìm hiểu vệ sinh lao động, an toàn lao động với chính sách pháp luật
 • Chuyện mục 2: Thực hiện đào tạo vệ sinh lao động, an toàn lao động tại nơi làm việc.

Nội dung khóa học chứng chỉ an toàn nhóm 5

 • Chuyên mục 1: Tìm hiểu vệ sinh lao động, an toàn lao động với chính sách pháp luật
 • Chuyên mục 2: Vệ sinh lao động, an toàn lao động theo đúng quy định thực hiện, tổ chức quản lý; phân trách nhiệm, giao quyền hạn công tác an toàn.

Nội dung khóa đào tạo chứng chỉ an toàn nhóm 6

 • Chuyên mục 1: Người lao động bổ sung những phương pháp hoạt động và kỹ năng an toàn vệ sinh viên bên cạnh nội dung huấn luyện an toàn lao động

Xem thêm: Dịch vụ huấn luyên an toàn lao động

Lời kết

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu tới bạn chứng chỉ an toàn lao động, mong rằng bạn có thể hoàn thành chứng chỉ nhanh chóng, kịp thời. Đến với AN TOÀN VIỆT NAM để nhận thêm những thông tin an toàn lao động, chọn khóa học huấn luyện an toàn lao động nhanh chóng, kịp thời.

Nhận xét bài viết!

0907 468 569