Các nhiệm vụ quan trọng trong tư vấn giám sát an toàn lao động hiện nay

Giám sát an toàn là một trong những vấn đề quan trọng đối với mọi doanh nghiệp và mọi công trình. Vậy cụ thể giám sát an toàn là gì, cùng Huấn Luyện An Toàn Việt Nam tìm hiểu thêm thông tin về tư vấn giám sát an toàn thông qua bài viết dưới đây nhé!

Đối tượng cần được đào tạo an toàn lao động trong công trường
Giám sát an toàn là gì?

Giám sát an toàn là gì?

Thực tế, giám sát an toàn là hoạt động diễn ra ở nhiều khu vực có người lao động, ở đó có giám sát an toàn. Giám sát an toàn là một nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật Sức khỏe và An toàn Công nghiệp. Điều bắt buộc là nhân viên thực hiện công việc bảo trì hoặc phi sản xuất không bị thương hoặc thiệt mạng. 

Người giám sát chịu trách nhiệm về nhiều công việc hàng ngày ở nơi làm việc. Nó không phải là một vị trí chỉ cần nghỉ việc. Người giám sát phải đảm bảo một nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của họ. 

Nhân viên phải có khả năng báo cáo mọi nguy cơ hoặc tình trạng không lành mạnh hoặc các nguy cơ tại nơi làm việc cho người quản lý của họ. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của người quản lý trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tất cả nhân viên mà người đó báo cáo:

Các nhiệm vụ giám sát an toàn lao động

Tiến hành định hướng và đào tạo nhân viên 

Huấn luyện và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc một cách an toàn. Hiểu các thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết cho từng công việc và cách sử dụng, bảo quản và bảo trì thiết bị đó đúng cách. Nếu cần phải đào tạo về an toàn, hãy đảm bảo rằng nhân viên tham gia khóa đào tạo và việc đào tạo đó được lập thành văn bản thích hợp.

Thực thi các thực tiễn làm việc an toàn

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6
Thực thi các thực tiễn làm việc an toàn

Cán bộ An toàn lao động có trách nhiệm thực hiện các quy trình và thủ tục làm việc an toàn. Có nguy cơ xảy ra tai nạn. Người lao động nên được khuyến khích nhận thức về các mối nguy hiểm tại nơi làm việc hoặc các điều kiện không lành mạnh hoặc các mối nguy hiểm và không nên bị khiển trách vì điều đó!

Các điều kiện không an toàn đúng

Người giám sát phải có hành động ngay lập tức, trong phạm vi quyền hạn và khả năng của mình, để khắc phục các điều kiện hoặc nguy cơ làm việc không an toàn và không lành mạnh. Nếu điều kiện làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh, hoặc nếu các mối nguy hiểm không thể khắc phục ngay lập tức, người giám sát phải sắp xếp tạm thời. Người giám sát phải theo dõi để có hành động khắc phục kịp thời nhằm giải quyết các mối nguy.

Ngăn chặn việc kéo dài các điều kiện hoặc mối nguy hiểm tại nơi làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh

Nhiều trường hợp bỏ lỡ gần như là do các mối nguy hiểm tại nơi làm việc hoặc các điều kiện không lành mạnh hoặc các nguy cơ gây ra. Người giám sát có trách nhiệm đào tạo nhân viên và thường xuyên nhắc nhở họ những gì cần tìm và cách khắc phục hoặc báo cáo các điều kiện hoặc mối nguy không an toàn. Người giám sát phải hành động khi các mối nguy được xác định.

Xem thêm: Quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không?

Điều tra tai nạn nơi làm việc

Người tư vấn giám sát có quyền và trách nhiệm chính trong công việc
Điều tra tai nạn nơi làm việc

Các giám sát viên có trách nhiệm tiến hành điều tra sự cố và đảm bảo rằng tất cả nhân viên bị chấn thương nghề nghiệp phải báo cáo ngay cho Dịch vụ Sức khỏe Nghề nghiệp (OMS). Lưu ý: Chính sách NIH yêu cầu tất cả các thương tích, bao gồm cả những tổn thương do nhà thầu gây ra, phải được báo cáo cho OMS.

OMS làm việc với Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp để xác định các điều kiện không an toàn dẫn đến thương tích. Các thương tích cấp tính được ghi lại và điều trị bởi OMS. Tất cả các dữ kiện và ý kiến ​​liên quan đến nguyên nhân của vụ tai nạn phải được tổng hợp và ghi lại trên Mẫu đơn Bồi thường cho Người lao động (CA-1 hoặc CA-2). Các giám sát viên phải xem xét trường hợp và ký tên và nộp biểu mẫu trong vòng 48 giờ.

Thúc đẩy nhanh chóng trở lại làm việc

Nhân viên nên được khuyến khích trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Nhân viên nghỉ việc càng lâu thì khả năng họ quay lại thực sự càng ít. Bất cứ khi nào có thể, các nhiệm vụ nhẹ hoặc hạn chế cần được xác định và xem xét để hỗ trợ nhân viên quay trở lại làm việc. 

Giám sát hiệu quả có tác động tích cực đáng kể đến nhiều yếu tố con người và tổ chức như tuân thủ các thủ tục, đào tạo và năng lực, giao tiếp quan trọng về an toàn, nhân viên và khối lượng công việc, đánh giá mức độ mệt mỏi và rủi ro. Giám sát đóng một vai trò quan trọng trong an ninh. 

Bên cạnh đó, giám sát hiệu quả bao gồm khả năng xác định các mối nguy và rủi ro trong khu vực làm việc và thực hiện hành động thích hợp. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng các nhiệm vụ công việc được thực hiện một cách an toàn.

Trách nhiệm của tư vấn giám sát an toàn

Cố vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban quản lý dự án và trước pháp luật về:

– Chứng minh với tổ chức thi công lắp ráp về khối lượng thực hiện không tương ứng với việc nghiệm thu công việc xây lắp không đảm bảo thiết kế, điều kiện kỹ thuật thi công và tiêu chuẩn chất lượng. 

Tại sao phải quan trắc môi trường lao động tại Bình Thuận?
Trách nhiệm của tư vấn giám sát an toàn

– Lập hồ sơ giả và các tài liệu khác trong quá trình kiểm tra đường bộ. 

– Không lắp ráp, lắp ráp như ý muốn mà không có lý do chính đáng.

– Các quyết định của bạn trong khuôn khổ việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của bạn; 

– Tư vấn giám sát không được đồng thời đảm nhận công việc từ các công ty xây dựng và lắp ráp, công ty quy hoạch do mình kiểm soát hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do các cơ quan này giao. 

Ban giám sát công trình không được tự ý lựa chọn thay đổi thiết kế đã được phê duyệt trong quá trình xây dựng tòa nhà. Việc thay đổi thiết kế chỉ được thực hiện theo đúng thủ tục quy định. 

– Ngoài ra, tư vấn giám sát còn có trách nhiệm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công kịp thời thi công, trước người quản lý đơn vị và pháp luật nhà nước nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu khách quan trong thực thi nhiệm vụ.

Xem thêm: Dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Trên đây là một số thông tin về tư vấn giám sát an toànHuấn Luyện An Toàn Việt Nam muốn giới thiệu đến bạn. Đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác thông qua các bài viets tiếp theo trên trang chủ của chúng tôi nhé!

 

Nhận xét bài viết!

0907 468 569