Kiểm định an toàn 2 cần kiểm định các loại thiết bị nào?

Kiểm định an toàn là khâu kiểm tra là để xác định xem thiết bị làm việc có thể được vận hành, điều chỉnh và bảo trì một cách an toàn hay không, với bất kỳ hư hỏng nào được phát hiện và khắc phục trước khi gây ra rủi ro về sức khỏe và an toàn. Vậy kiểm định an toàn 2 cần kiểm định các loại thiết bị nào? Trung tâm huấn luyện an toàn Việt Nam sẽ giải đáp thắc mắc này cho cho các bạn.

Quy định kiểm định an toàn thiết bị
Yêu cầu của việc kiểm định an toàn là gì?

Yêu cầu của việc kiểm định an toàn là gì?

Mục đích của việc kiểm định an toàn 2 là để xác định xem thiết bị làm việc có thể được vận hành, điều chỉnh và bảo trì một cách an toàn hay không, với bất kỳ hư hỏng nào được phát hiện và khắc phục trước khi gây ra rủi ro về sức khỏe và an toàn. Không phải tất cả các thiết bị làm việc đều cần được kiểm tra chính thức để đảm bảo an toàn và trong nhiều trường hợp, kiểm tra nhanh trước khi sử dụng là đủ. 

Tuy nhiên, việc kiểm tra là cần thiết đối với bất kỳ thiết bị nào có thể phát sinh rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và an toàn do lắp đặt sai, lắp đặt lại, hư hỏng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác. Sự cần thiết của tần suất thanh tra và kiểm tra cần được xác định thông qua đánh giá rủi ro.

Bạn nên kiểm tra thiết bị làm việc nếu đánh giá rủi ro của bạn xác định bất kỳ rủi ro đáng kể nào (ví dụ, thương tích lớn) đối với người vận hành và những người khác từ việc lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị. Kết quả của việc kiểm tra phải được ghi lại và hồ sơ này phải được lưu giữ ít nhất cho đến lần kiểm tra tiếp theo đối với thiết bị đó. Hồ sơ không nhất thiết phải được lập thành văn bản nhưng nếu được lưu giữ ở dạng khác (ví dụ như trên máy tính), thì những hồ sơ này phải được lưu giữ an toàn và được cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan thực thi nào.

Không nên sử dụng thiết bị kiểm định an toàn 2 làm việc yêu cầu kiểm tra, trừ khi bạn biết việc kiểm tra đã diễn ra. Nếu nó để lại cam kết của bạn hoặc được lấy từ một người khác (ví dụ như một công ty cho thuê), nó phải được kèm theo bằng chứng vật chất về lần kiểm tra cuối cùng, chẳng hạn như báo cáo kiểm tra hoặc, đối với các hạng mục thiết bị nhỏ hơn, một số hình thức gắn thẻ, mã màu hoặc hệ thống ghi nhãn.

>> Xem thêm: Khóa học cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động tại Tp.HCM

Kiểm định an toàn 2 nên bao gồm những gì?

Điều này cần được xác định thông qua đánh giá rủi ro và xem xét đầy đủ các khuyến nghị của nhà sản xuất. Lời khuyên của những người khác, chẳng hạn như các hiệp hội thương mại và chuyên gia tư vấn, cũng như các nguồn khác như lời khuyên đã xuất bản về sức khỏe và an toàn, cũng có thể hữu ích.

Việc kiểm định an toàn 2 cần tập trung vào những bộ phận liên quan đến an toàn cần thiết cho sự vận hành an toàn của thiết bị làm việc và trong một số trường hợp, việc này có thể yêu cầu thử nghiệm hoặc tháo dỡ. Tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng quan trọng về an toàn trên một hạng mục cụ thể của thiết bị làm việc đều có thể yêu cầu kiểm tra trong các khoảng thời gian như nhau.

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 uy tín, chất lượng
Kiểm định an toàn 2 nên bao gồm những gì?

>> Xem thêm: Kiểm định an toàn 

Kiểm định an toàn 2 cần kiểm định các loại thiết bị nào?

Nhóm kiểm định an toàn 2 được huấn luyện gồm những người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh cơ sở và người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động cơ sở. Bởi vậy nên những trang thiết bị trực tiếp gắn với các cơ sở này sẽ là những thiết bị được đưa vào kiểm định an toàn 2.

Thiết bị kiểm định an toàn 2 làm việc gặp phải các điều kiện hư hỏng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cần được kiểm tra trong các khoảng thời gian thích hợp, và sau mỗi trường hợp có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của thiết bị đó. Tần suất kiểm tra có thể khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện môi trường (ví dụ: thiết bị chịu điều kiện khắc nghiệt ngoài trời có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn so với khi sử dụng trong môi trường trong nhà).

Việc sử dụng các danh sách thiết bị kiểm định an toàn có thể hỗ trợ nhưng những danh sách này và các hồ sơ đã lập phải được điều chỉnh cho phù hợp với loại thiết bị làm việc cụ thể để giảm thiểu gánh nặng cho những gì thực sự cần thiết cho sự an toàn. Việc yêu cầu quá nhiều chi tiết quá thường xuyên có thể dẫn đến hoạt động thanh tra trở nên nặng nề với nguy cơ áp dụng phương pháp tiếp cận ‘hộp đánh dấu’ hời hợt hoặc thậm chí, trong một số trường hợp, hoạt động thanh tra chấm dứt hoàn toàn. Bạn chỉ cần kiểm tra những gì cần thiết để đảm bảo an toàn.

Qua bài viết trên đây, Trung tâm huấn luyện an toàn Việt Nam đã cung cấp cho các bạn những thông tin đầy đủ chi tiết nhất về việc kiểm định an toàn và kiểm định an toàn 2 cần kiểm định các loại thiết bị nào. Chắc hẳn qua bài viết, các bạn đã có thêm cho mình hiểu biết chi tiết trong lĩnh vực này.

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 2
Kiểm định an toàn 2 cần kiểm định các loại thiết bị nào?

Nhận xét bài viết!

0907 468 569