Huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) trên toàn quốc

Các rủi ro, tai nạn trong quá trình lao động sẽ được hạn chế nếu người lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Điều này còn giúp quá trình kinh doanh, sản xuất của cơ sở, tổ chức hoạt động thông suốt. Vì vậy khi thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức, cơ sở không thể thiếu được chứng chỉ an toàn vệ sinh viên để đảm bảo an toàn, chuyên môn. AN TOÀN VIỆT NAM là đơn vị huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) trên toàn quốc.

Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh viên nhóm 6

Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh viên nhóm 6
Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh viên nhóm 6

Theo đúng nghị định của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung thì người an toàn, vệ sinh viên chính là nhóm 6. Cụ thể hơn theo luật an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 là:

 • Có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên trong mỗi cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất để kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Nếu cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất đã có Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ thực hiện việc thống nhất, ban hành quy chế hoạt động, thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Người lao động trong tổ sẽ bầu ra người an toàn, vệ sinh viên dựa vào các quy định an toàn, lao động. Yêu cầu vệ sinh viên phải gương mẫu, tự nguyện, đáp ứng đủ kỹ thuật và chuyên môn lao động. 
 • Quy chế an toàn, vệ sinh viên hoạt động trong mạng lưới phải nhận sự hướng dẫn và quản lý của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Vệ sinh viên trong quá trình làm nhiệm vụ phải đảm bảo kỹ thuật an toàn, phối hợp chuyên môn với bộ phận y tế, người làm y tế, bộ phận làm công tác an toàn.

Xem thêm: Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là gì?

Vì sao phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6?

Vì sao phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6?
Vì sao phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6?
 • Thực hiện đúng quy định, chính sách pháp luật đề ra.
 • Tại các cơ sở luôn cần sự xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của người nhóm 6 vì vậy cần phải huấn luyện kiến thức thực tiễn và kiến thức lý luật là điều tất yếu.
 • Phương tiện cá nhân, thiết bị, quy định vệ sinh lao động sẽ được mọi người tuân thủ nhờ vào việc hướng dẫn, đôn đốc của người nhóm 6.
 • Nội quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn tại đơn vị mới có thể thực hiện đúng nhờ vào việc giám sát.
 • Vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc sẽ được kiểm soát, phát hiện vi phạm, hạn chế.
 • Hạn chế những nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc.
 • Đơn vị, tổ chức sẽ được xây dựng trên cơ sở an toàn.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6

Người lao động buộc phải bổ sung những phương pháp và kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh viên bên cạnh những những nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh nhóm 6 đúng theo quy định, chính sách.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6
Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6

Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

 • Người lao động tham gia huấn luyện lần đầu sẽ phải nắm rõ những nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối thiểu 4 tiếng.
 • Người lao động tham gia huấn luyện định kỳ để chấp nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động tối thiểu 2 năm/lần. Bao gồm cả thời gian kiểm tra thì thời gian huấn luyện định kỳ bằng một nửa thời gian huấn luyện ban đầu.
 • Người lao động huấn luyện lại khi thay đổi thiết bị, công nghệ hay công việc sẽ phải tham gia huấn luyện đào tạo nội dung mới về công nghệ và công việc. Nếu thời gian huấn luyện dưới 12 tháng từ khi có công nghệ hoặc công việc mới sẽ được miễn phí huấn luyện.
 • Người lao động huấn luyện sau thời gian nghỉ việc bằng một nửa thời gian huấn luyện ban đầu khi người lao động nghỉ việc 6 tháng trở lên.

Thời hạn giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Theo đúng quy định, nghị định pháp luật, từ khi nhận giấy chứng nhận người lao động sẽ có thể hoạt động lao động trong vòng 2 năm. Khi giấy sắp hết hạn trước 30 ngày, người sử dụng lao động sẽ lập danh sách người lao động để thực hiện huấn luyện lại.

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn lao động nhóm 6
Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Người huấn luyện lao động tốt nghiệp đại học sẽ phải có 3 năm kinh nghiệm về các nhiệm hệ thống pháp luật chính sách, an toàn lao động hoặc nội dung công nghiệp vụ và các kiến thức cơ bản an toàn lao động hoặc lý thuyết chuyên ngành. Người huấn luyện lao động tốt nghiệp cao đẳng phải có 4 năm kinh nghiệm.

 

Trường hợp người không thuộc các trường hợp trên phải có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh huấn luyện nội dung kiến thức và nghiệp vụ cơ bản về an toàn lao động. Người huấn luyện thực hành phải đáp ứng 1 điều kiện:

 • Đã có 4 năm trong lĩnh vực an toàn lao động
 • Người có thuộc chuyên ngành hóa chất, thực hành máy, thiết bị, huấn luyện từ trình độ cao đẳng trở lên.
 • Người thuộc chuyên ngành huấn luyện đã có 3 năm làm việc trong lĩnh vực liên quan tới an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở hoặc công việc vệ sinh lao động nghiêm ngặt.

 

Xem thêm: Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Lời kết

Trên đây, chúng tôi đã giúp bạn hiểu vệ huấn luyện an toàn vệ sinh viên nhóm 6, mong rằng bạn có thể nhận chứng chỉ với thời gian nhanh chóng. Đến với AN TOÀN VIỆT NAM thực hiện việc huấn luyện, nhận chứng chỉ an toàn lao động nhanh chóng, kịp thời. Chúng tôi cung cấp những kiến thức an toàn lao động được cập nhật kịp thời, chính xác.  

Nhận xét bài viết!

0907 468 569